Wetonan (Mangaji Tudang) di PPTQ al-Imam Ashim

Selain hapalan dan pengetahuan terkait al-Quran, para santri PPTQ al-Imam Ashim baik kampus I dan II dibekali dengan pengetahuan tafsir dan hadis melalui pengajian rutin kitab Tafsir Jalalain, kitab tafsir masyhur karya Jalaluddin al-Mahalli pada tahun 1459, dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuthi pada tahun 1505. Demikian pula kitab Hadis Riyadh al-Shalihin karya Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy.

Pengajian dilaksanakan setiap malam kamis selepas shalat Maghrib dan diikuti oleh seluruh santri PPTQ al-Imam Ashim masing di kampus I dan II. Untuk pengajian kitab Tafsir dipandu oleh Dr. Zakir Husain, LC, MA, peraih gelar Doktor Summa Cum Laude di Universitas al-Azhar bidang studi al-Quran hanya dengan dua setengah tahun. Sedangkan kitab hadis dipandu oleh KH. Syamsuri Jufri, MA.

Metode pengajian Kitab tafsir dan Hadis ini, yaitu Wetonan atau dikenal dengan istilah Mengaji Tudang. Metode ini umumnya digunakan oleh kiyai sepuh dan pesantren NU sejak lama.

 

Komentar
Loading...